Akademia Morska w Gdyni

Wydział Mechaniczny

Katedra Fizyki

pokój C-116a

Adam STELMASZEWSKI


Podstawy matematyczne fizyki
          Rachunek różniczkowy
          Rachunek całkowy
          Wektory

Ćwiczenia laboratoryjne