Akademia Morska w Gdyni

Wydział Mechaniczny

Katedra Fizyki

pokój C-140

Adam STELMASZEWSKI


Konsultacje: poniedziałki, godz. 15 – 17

 


Podstawy matematyczne fizyki
          Rachunek różniczkowy
          Rachunek całkowy
          Wektory

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia rachunkowe: Wydz. Mechaniczny – zadania: zestaw 10, zestaw 11 zestaw 12 Rozwiązanie

                                                Wydz. Nawigacyjny – zadania