Adam Stelmaszewski

Akademia Morska w Gdyni

Wydział Mechaniczny

Katedra Fizyki

pokój C-140


Konsultacje: wtorki, godz. 14 – 16

pokój C-140 lub C-141


Podstawy matematyczne fizyki
        Rachunek różniczkowy
        Rachunek całkowy
        Wektory

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia rachunkowe:

        Wydz. Mechaniczny – zadania

        Wydz. Nawigacyjny

        – sprawdzian poprawkowy: 6 stycznia 2015, godz. 10.00

        zadania