Akademia Morska w Gdyni

Wydział Mechaniczny

Katedra Fizyki

pokój C-116a

Adam STELMASZEWSKI


Konsultacje:

środy, godz. 15.45 – 17.45

pokój C-116a lub C-141


Podstawy matematyczne fizyki
          Rachunek różniczkowy
          Rachunek całkowy
          Wektory

Ćwiczenia laboratoryjne

          Wydział Nawigacyjny:

                   Transport Morski:

                             1 semestr

                             2 semestr

                   Transport i Logistyka

          Wydział Mechaniczny