Akademia Morska w Gdyni

Wydział Mechaniczny

Katedra Fizyki

pokój C-116a

Adam STELMASZEWSKI


Konsultacje: poniedziałki, godz. 15 – 17

 


Podstawy matematyczne fizyki
          Rachunek różniczkowy
          Rachunek całkowy
          Wektory

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia rachunkowe: zadania