Zdolni z Pomorza

Projekt „Zdolni z Pomorza – Akademia Morska w Gdyni” realizowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Akademią Morską w Gdyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1287/195/16 z dnia 9 grudnia 2016 r.).

Portal projektu „Zdolni z Pomorza” znajduje się pod adresem:
www.zdolnizpomorza.pl

Informacje na temat projektu są także aktualizowane na fanpage'u:
www.facebook.com/Zdolni.z.Pomorza/

Celem projektu jest wsparcie uczniów uzdolnionych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Województwa Pomorskiego w dziedzinach: fizyka i informatyka.

W ramach projektu przez Akademię Morską w Gdyni realizowane będą różne formy wsparcia akademickiego: spotkania akademickie, kursy e-learningowe oraz opieka mentorska.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych

na najbliższe spotkanie akademickie z fizyki i z informatyki,

które odbędzie się 25 marca 2017 r.

Fizyka

Temat: Grawitacja bez tajemnic

Opis: Podczas spotkania akademickiego na wykładzie i zajęciach rachunkowych poznamy istotę pola grawitacyjnego poprzez analizę źródeł jego powstawania oraz naukowe i praktyczne aspekty jego obecności. Poznamy wielkości fizyczne, jednostki, sposoby opisu oraz modele matematyczne wybranych zjawisk z udziałem pola grawitacyjnego. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych wyznaczymy wartość natężenia pola grawitacyjnego dla Gdyni. Będzie można samodzielnie przeprowadzić eksperymenty pomiarowe zmierzające do wyliczenia natężenia pola z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.

Informatyka

Temat: Projektowanie i tworzenie gier webowych

Opis: Celem spotkania akademickiego jest poznanie podstawowych zagadnień związanych z projektowaniem gier webowych. Na wykładzie omówione zostaną trendy w projektowaniu gier. Zwrócimy uwagę na funkcje gier oraz omówimy, na wybranych przykładach, technologie ich projektowania. Ćwiczenia poświęcone zostaną projektowaniu gier webowych oraz wykorzystaniu HTML5 do ich tworzenia. Podczas ćwiczeń uczestnicy krok po kroku zapoznają się z elementami składowymi gry webowej i będą tworzyć grę według ustalonego scenariusza. W laboratorium komputerowym uczestnicy będę tworzyć grę webową według własnego scenariusza. Gry będą tworzone z wykorzystaniem HTML5.

Szczegółowy harmonogram spotkania akademickiego z fizyki i z informatyki dostępny w plikach poniżej.

Na spotkanie można zapisać się wysyłając wiadomość na adres e-mail: zzpatam.gdynia.pl do 20 marca 2017 r. (decyduje kolejność zgłoszeń).

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przyniesienie wypełnionych i podpisanych wymaganych dokumentów: deklarację uczestnictwa, oświadczenia, formularz danych uczestnika (dokumenty w plikach poniżej).

 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

N.Mańkowska
17.02.2017
Wprowadzenie:
nmankowska 17.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
nmankowska 24.03.2017