Zdolni z Pomorza

Projekt „Zdolni z Pomorza – Akademia Morska w Gdyni” realizowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Akademią Morską w Gdyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1287/195/16 z dnia 9 grudnia 2016 r.).

Portal projektu „Zdolni z Pomorza” znajduje się pod adresem:
www.zdolnizpomorza.pl

Informacje na temat projektu są także aktualizowane na fanpage'u:
www.facebook.com/Zdolni.z.Pomorza/

Celem projektu jest wsparcie uczniów uzdolnionych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Województwa Pomorskiego w dziedzinach: fizyka i informatyka.

W ramach projektu przez Akademię Morską w Gdyni realizowane będą różne formy wsparcia akademickiego: spotkania akademickie, kursy e-learningowe oraz opieka mentorska.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych

na najbliższe spotkanie akademickie z fizyki i z informatyki,

które odbędzie się 9 grudnia 2017 r.

Fizyka

Temat: Bezwładność - realność czy pozór

Opis: Na wykładach zapoznamy się z historycznymi sposobami rozumienia bezwładności oraz jej znaczeniu w tworzeniu modeli matematycznych elementarnych zjawisk mechanicznych. Na ćwiczeniach rachunkowych zastosujemy wybrane modele ruchu zmiennego w przewidywaniu przebiegu zjawisk mechanicznych. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych skoncentrujemy się na bezwładności w ruchu rotacyjnym – obrotowym i skrętnym. Będzie można samodzielnie przeprowadzić pomiarowe eksperymenty zmierzające do określenia wartości momentu bezwładności z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.

Informatyka

Temat: Programowanie obiektowe

Opis: Celem spotkania jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z programowaniem zorientowanym obiektowo, będącym najbardziej popularnym oraz rozpowszechnionym współcześnie podejściem w programowaniu, jak również zaprezentowanie i praktyczne przećwiczenie wybranych konstrukcji w konkretnym języku programowania obiektowego. W ramach zajęć wykładowych uczniowie poznają podstawowe koncepcje leżące u podstaw programowania obiektowego, ukazane będą kluczowe różnice między podejściem obiektowym a innymi podejściami w programowaniu wraz z przykładami ilustrującymi. W szczególności uczniowie poznają fundamentalne pojęcia z obiektowości, takie jak: klasa, obiekt, właściwości obiektu, dostęp do pól składowych i metod, modyfikatory dostępu, czy też zagadnienia dziedziczenia oraz polimorfizmu. Istotną częścią spotkania będą zajęcia ćwiczeniowe w laboratoriach komputerowych, gdzie uczniowie będą mieli możliwość praktycznego przećwiczenia poznanych konstrukcji w środowisku języka Java, będącym najbardziej rozpowszechnionym językiem obiektowym. Oprócz prezentacji wybranych programów w języku Java, uczniowie będą zachęceni do stworzenia i przetestowania własnych prostych programów z wykorzystaniem gotowych bibliotek tego języka.

Szczegółowy harmonogram spotkania akademickiego z fizyki i z informatyki dostępny w plikach poniżej.

Na spotkania można zapisać się wysyłając wiadomość na adres e-mail: zzpatam.gdynia.pl do 30 listopada 2017 r. (decyduje kolejność zgłoszeń). Prosimy o podanie informacji: "imię i nazwisko ucznia, szkoła lub LCNK, spotkanie akadmickie fizyka lub spotkanie akademickie informatyka

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przyniesienie wypełnionych i podpisanych wymaganych dokumentów: deklarację uczestnictwa, oświadczenia, formularz danych uczestnika (dokumenty w plikach poniżej).

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

N.Mańkowska
17.02.2017
Wprowadzenie:
nmankowska 17.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 08.12.2017