Zdolni z Pomorza

Projekt „Zdolni z Pomorza – Akademia Morska w Gdyni” realizowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Akademią Morską w Gdyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1287/195/16 z dnia 9 grudnia 2016 r.).

Portal projektu „Zdolni z Pomorza” znajduje się pod adresem:
www.zdolnizpomorza.pl

Informacje na temat projektu są także aktualizowane na fanpage'u:
www.facebook.com/Zdolni.z.Pomorza/

Celem projektu jest wsparcie uczniów uzdolnionych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Województwa Pomorskiego w dziedzinach: fizyka i informatyka.

W ramach projektu przez Akademię Morską w Gdyni realizowane będą różne formy wsparcia akademickiego: spotkania akademickie, kursy e-learningowe oraz opieka mentorska.

Najbliższe spotkanie akademickie z fizyki i z informatyki odbędzie się 17 marca 2018 r.

UWAGA - limit miejsc na spotkania został wyczerpany

Fizyka

Temat: "Ocieplić" ciepło - zjawiska termiczne w przyrodzie i technice

Opis: Na spotkaniu prześledzimy ewolucję pojmowania ciepła poznając analogowe i cyfrowe aspekty modeli procesów cieplnych. Podczas wykładów i zajęć warsztatowych zrozumiemy różnicę między pojęciami „ciepło” i „temperatura” oraz nauczymy się budować proste modele procesów cieplnych. Na zajęciach laboratoryjnych uczestnicy samodzielnie przeprowadzą eksperymenty pomiarowe polegające na kontrolowanych przepływach energii cieplnej i ich rachunkowym bilansie z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.

Informatyka

Temat: Technologie chmur obliczeniowych

Opis: Chmura obliczeniowa zakorzeniła się w naszym codziennym życiu, a dostępne za jej pomocą usługi sprawiają, że ograniczenia na zasoby standardowego PC, takie jak dysk, pamięć operacyjna, procesor, przestają być aż tak ważne w postępującej informatyzacji oraz popularyzacji różnych usług. Żeby zrozumieć bardziej technologie chmur obliczeniowych koniecznie należy znać takie pojęcia jak wirtualizacja, hiperwizor, model chmury, o których opowiemy na spotkaniu akademickim. Tradycyjnie, część praktyczną poprzedzi wykład teoretyczny, podczas którego odpowiemy na pytanie: Co to jest chmura obliczeniowa i dlaczego należy brać ją pod uwagę jako firmową infrastrukturę informatyczną z uwzględnieniem doboru odpowiednich zasobów. Oprócz tego uczniowie zapoznają się z podstawowymi pojęciami takimi jak wirtualizacja, hiperwizor, serwer wirtualny, storage blokowy, storage obiektowy. Zostaną także omówione modele chmury, takie jak IaaS, PaaS i SaaS. Zostanie przedstawione podsumowanie: co obecnie oferuje rynek pod względem możliwości w zakresie oferty platform/usług opartych na technologii chmur obliczeniowych. W części ćwiczeniowej przyjrzymy się usługom w chmurze oferowanym przez popularnych dostawców. Przeprowadzimy konfiguracje i instalację własnej chmury w środowisku wirtualizacji. W dalszej części zajęć zostaną przeprowadzone ćwiczenia: tworzenia wirtualnych sieci, maszyn w oparciu o model chmury IaaS.

Szczegółowy harmonogram spotkania akademickiego z fizyki i z informatyki dostępny w plikach poniżej.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przyniesienie wypełnionych i podpisanych wymaganych dokumentów: deklarację uczestnictwa, oświadczenia, formularz danych uczestnika (dokumenty w plikach poniżej).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY zainteresowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych do zapisywania się na kursy e-learningowe z informatyki

Kurs: Prezi czyli prezentacje multimedialne

Opis: Najbardziej znane narzędzie do tworzenia prezentacji to PowerPoint, który działa w sposób liniowy – umożliwia tworzenie prezentacji pokazującej slajd za slajdem.Na kursie poznamy inne narzędzie - Prezi - które pozwoli tworzyć prezentacje nieliniowe,w których kolejne informacje są wyświetlane w różnych miejscach tzw. wirtualnego płótna,z płynnymi przejściami, w odróżnieniu od skokowych przejść w PowerPoincie. Na kursie, oprócz praktycznych zajęć poświęconych tworzeniu własnego Prezi, zostaną przedstawione: zasady tworzenia prezentacji, przykłady ciekawych prezentacji niekoniecznie tworzonych w Prezi, miejsca gdzie można znaleźć materiały do użycia we własnych prezentacjach, zasady używania materiałów znalezionych w sieci w sposób zgodny z prawem. Uwaga: na kursie będzie potrzebna podstawowa, bierna znajomość języka angielskiego (samo Prezi nie jest przetłumaczone na język polski).

Kurs: Web usability, czyli na czym polega użyteczność witryn internetowych

Opis: Materiał przedstawiony na kursie będzie wprowadzał do zagadnień związanych z testowaniem i oceną witryn internetowych pod względem i użyteczności. Użyteczność witryn internetowych, znana również pod nazwą ergonomii witryn internetowych jest ogólnie opisywana  jako łatwość ich użytkowania czyli korzystania z witryn internetowych z minimalnym wysiłkiem i maksymalną satysfakcją. Dziedzina ta obejmuje elementy takich zagadnień jak: interakcja człowiek – komputer (human – computer interaction), projektowanie zorientowane na użytkownika (user centered design), projektowanie doświadczeń użytkownika (user experience design), pozycjonowanie witryn internetowych (Web positioning) itp. Kurs jest przeznaczony dla uczniów z podstawową wiedzą w zakresie obsługi komputera i przeglądarki oraz edytora tekstowego i arkusza kalkulacyjnego, np. Word i Excel. Mile widziana jest znajomość zagadnień związanych z projektowaniem witryn internetowych, w tym HTML i CSS. Kurs składa się z dwóch części: zdalnej (prowadzonej na platformie Ilias) i stacjonarnej. Zajęcia stacjonarne, przeprowadzone zostaną w formie spotkania akademickiego. Zajęcia odbędą się 19 maja 2018 r.

UWAGA - na zakończenie kursu – Uczniowie uzyskają CERTYFIKAT

WAŻNE INFORMACJE:

  • Zapisy na kursy e-learningowe do 10 marca 2018 r. adres e-mail: zzpatam.gdynia.pl.
  • Na wskazany adres e-mail należy przesłać wypełnione i podpisane przez rodziców wymagane dokumenty: wniosek rekrutacyjny, deklaracje uczestnika, oświadczenia, formularz danych uczestnika – dokumenty dostępne w plikach poniżej
  • W odpowiedzi na przesłaną wiadomość uczniowie otrzymają instrukcję dostępu do kursu prowadzonego za pomocą platformy Ilias.

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

N.Mańkowska
17.02.2017
Wprowadzenie:
nmankowska 17.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
nmankowska 06.03.2018