Wydarzenia bieżące

Dar Młodzieży, fot. Tomasz Degórski

 JM Rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski 

oraz Prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek zapraszają na:

35 URODZINY ŻAGLOWCA

"DAR MŁODZIEŻY"

14 czerwca z okazji 97-lecia szkolnictwa morskiego w Polsce  odbyło się w auli uczelni uroczyste posiedzenie Senatu z okazji 97 rocznicy powołania polskiego szkolnictwa morskiego, z udziałem. pracowników, studentów, absolwentów, oraz zaproszonych gości w tym przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Zebranych powitał JM Rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. W swoim przemówieniu rektor nawiązał do początków szkolnictwa morskiego w naszym kraju (to właśnie 17 czerwca 1920 r. podpisany został akt powołania Szkoły Morskiej), przypomniał historię Akademii i jej osiągnięcia. Nawiązał  również do obecnej sytuacji uczelni i perspektyw jej dalszego rozwoju.

Prezentacja Akademii Morskiej w Gdyni

Dnia 19 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Publicznych w Szlachcie (woj. pomorskie) odbyła się prezentacja na temat Akademii Morskiej w Gdyni. Nasz absolwent Wydziału Elektrycznego Dominik Gornowicz opowiedział dzieciom o studiach w Akademii, rejsie na Spitzbergen statkiem Horyzont II oraz o swoich projektach związanych z elektroniką.

30 maja na boisku uczelni zainaugurowany został festyn sportowy, mający formę spartakiady międzywydziałowej o puchar przechodni Rektora. W każdej z 8 konkurencji  startowały drużyny reprezentujące poszczególne wydziały, a w zależności od rodzaju dyscypliny, także dziekani, prorektorzy i rektor. Zebranych powitał rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. Zawodnikom życzył sportowej rywalizacji, a obserwatorom dobrej zabawy. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Grzegorz Witkowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Strony

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
24.02.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 24.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 24.02.2017