Wydarzenia bieżące

22 listopada 2016 r. rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski podpisał porozumienie o współpracy uczelni z firmą Kuehne + Nagel, jedną z największych firm logistycznych na świecie. Umowa dotyczy współpracy w zakresie kształcenia kadr dla potrzeb sektora transportu, spedycji i logistyki. W imieniu zarządu firmy Kuehne + Nagel Sp.z o.o. umowę podpisał prezes Pan Ingo Goldhammer. Przedmiotem porozumienia jest między innymi współpraca w organizacji obowiązkowych praktyk programowych dla studentów, płatnych staży zawodowych, organizacja wizyt studyjnych i warsztatów.

REFERATY STUDENTÓW Z WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYGRYWAJĄ NA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI W WIETNAMIE

17 Coroczne Zgromadzenie Ogólne (ANNUAL GENERAL ASSEMBLY – AGA) organizacji IAMU (International Association of Maritime Universities) miało miejsce w siedzibie uczelni Wietnam Maritime University w Haiphongu w Wietnamie. W tym roku 01 kwietnia Uczelnia ta świętowała 60-lecie swojego istnienia i zjazd Morskich Uczelni z całego świata był kulminacyjnym punktem w kalendarzu rocznicowych obchodów.

2 listopada 2016 roku w siedzibie Morskiego Portu Gdynia S.A. miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią Morską w Gdyni a Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A..

7 listopada 2016 roku na pokładzie Daru Młodzieży odbyło się I seminarium zorganizowane pod patronatem Polskiego Oddziału IEEE SMC. Było to seminarium inauguracyjne rozpoczynające działalność Polskiego Oddziału IEEE SMC. Seminarium rozpoczęło się od słowa wstępnego JM Rektora AMG prof. dr hab. inż. Janusza  Zarębskiego.

Strony

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
24.02.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 24.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 24.02.2017