Wydarzenia bieżące

W kwietniu w Warnie odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich (International Association of Maritime Universities -  IAMU), którego członkiem Akademia Morska w Gdyni jest od roku 2000.

INNOeCAR, fot. Dawid Linkowski

Akademia Morska w Gdyni została sygnatariuszem listu intencyjnego w sprawie powołania Klastra INNOeCAR w województwie pomorskim. Przesłanką do  powołania Klastra jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju elektromobilności w regionie poprzez wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji państwowych i samorządowych oraz środowisk naukowych. Docelowo Klaster ma pomóc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy poszczególnymi środowiskami celem podejmowania i realizowania wspólnych projektów w obszarze elektromobilności.

Uczniowie na statku szkolnym "Horyzont II"

19 kwietnia 2017 roku uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni im. Zasłużonych Ludzi Morza pod opieką wychowawczyni p. Beaty Wojciechowskiej, oraz pracownika Katedry Automatyki Okrętowej Krystyny Marii Noga i pań z Dziekanatu Wydziału Elektrycznego Ewy Pachur i Eweliny Szarmach zwiedzili statek szkolno-badawczy Akademii Morskiej "Horyzont II"

"Z pokolenia w pokolenie

W tradycji ruchu studenckiego zawsze starsi koledzy pomagali młodszym w kształtowaniu się postaw, zainteresowań i ambicji.

Pragnąc pójść tropami przekazywania wartości, z którymi życie jest bogatsze i ciekawsze, uczciwe i godne, będziemy dążyć do podtrzymywania więzi międzypokoleniowej i wspierać wszelkie przejawy aktywności studentów, zmierzającej do rozwoju nowych cech osobowości.

Strony

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
24.02.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 24.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 24.02.2017