Wydarzenia bieżące

Akademia Morska w Gdyni otrzymała nagrodę ELSEVIER Research Impact Leaders 2017 w obszarze nauk inżynieryjnych i technicznych (Engineering & Technology Sciences).   Nagroda jest przyznawana uczelniom, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki w świecie.

W dniu 27 listopada 2017 roku Akademia Morska w Gdyni gościła przedstawicieli chińskiej uczelni Shanghai Maritime University (SMU). Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z dotychczasową współpracą między uczelniami, zwłaszcza w zakresie wspólnych projektów badawczych realizowanych w ramach międzynarodowej umowy o współpracy naukowej i naukowo-technicznej między Polską i Chinami...

Państwowa Szkoła Morska w Gdyni (1930-1939), fot. Archiwum AMG

W dniu 15 listopada 2017 r., podczas nadzwyczajnego posiedzenia, Senat Akademii Morskiej w Gdyni podjął uchwałę o zmianie nazwy uczelni, a także upoważnił Jego Magnificencję Rektora do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania podjętej uchwały.

XXXVII Sesja Rady Miasta Gdyni, fot. Tomasz Degórski

W dniu 22 listopada 2017 roku w auli im. T. Meissnera w budynku głównym Akademii Morskiej w Gdyni odbyła się XXXVII Sesja Rady Miasta Gdyni. Obrady rozpoczęło wystąpienie Rektora Akademii Morskiej w Gdyni, prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego, który poinformował o podjętej przez Senat AMG uchwale, wyrażającej pozytywną opinię w przedmiocie zmiany nazwy Uczelni na Uniwersytet Morski. Rada Miasta Gdyni w przyjętej jednogłośnie podczas obrad rezolucji poparła podjętą przez Uczelnię uchwałę. 

Strony

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
24.02.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 24.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 24.02.2017