Wydarzenia bieżące

8 maja 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, której zadaniem było wyłonienie tegorocznych laureatów Programu. Ambasadorzy Kongresów Polskich to osoby, które w międzynarodowych środowiskach, w jakich pracują, rozpowszechniają wiedzę o atutach Polski i pozyskują międzynarodowe kongresy dla naszego kraju.

Nominacje wysyłali obecni Ambasadorzy i uczelnie wyższe, członkowie Kapituły AKP oraz przedstawiciele miast i regionów odpowiedzialnych za promocję przemysłu spotkań.

Akademia Morska w Gdyni gościła oficjalną delegację przedstawicieli Komitetu Nauki i Technologii Gminy Szanghajskiej w składzie:

W kwietniu w Warnie odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich (International Association of Maritime Universities -  IAMU), którego członkiem Akademia Morska w Gdyni jest od roku 2000.

INNOeCAR, fot. Dawid Linkowski

Akademia Morska w Gdyni została sygnatariuszem listu intencyjnego w sprawie powołania Klastra INNOeCAR w województwie pomorskim. Przesłanką do  powołania Klastra jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju elektromobilności w regionie poprzez wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji państwowych i samorządowych oraz środowisk naukowych. Docelowo Klaster ma pomóc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy poszczególnymi środowiskami celem podejmowania i realizowania wspólnych projektów w obszarze elektromobilności.

Strony

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
24.02.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 24.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 24.02.2017