Wydarzenia bieżące

W dniu 10 października br. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Konferencja inaugurująca III edycję programu edukacyjno-badawczego „ABC Zdrowego Żywienia”.

Program „ABC Zdrowego Żywienia” został merytorycznie opracowany przez zespół naukowców Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie i finansowany jest przez Fundację Carrefour. Celem „ABC Zdrowego Żywienia” jest:

Przedsiębiorcy, naukowcy, samorządowcy, przedstawiciele rządu, a także Komisji Europejskiej spotkali się w Gdyni, by rozmawiać o branży morskiej w ramach kolejnej edycji Forum Gospodarki Morskiej.  W trakcie przedstawiono wyniki konkursu na Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej.

W tym roku odbędzie się piąta edycja konferencji. Wezmą w niej udział przedstawiciele funduszy venture capital oraz przedsiębiorcy, managerowie, dyrektorzy firm/korporacji, a także przedstawiciele świata nauki. 

O szansach rozwoju dla pomorskich studentów, rankingach, planach i projekcie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawie 2.0, dyskutowali w środę 11 października 2017 rektorzy największych trójmiejskich Uczelni.

Strony

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
24.02.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 24.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 24.02.2017