Wydarzenia bieżące

W dniu 13 grudnia 2017 r. w Akademii Morskiej w Gdyni odbyło się seminarium pt.: "Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w sektorze gospodarki morskiej.

Wydział Nawigacyjny zdobywcą pucharu JM Rektora Akademii Morskiej w Gdyni, fot. Magdalena Zajk

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni trwały w obiektach sportowych naszej uczelni rozgrywki sportowe w ramach Międzywydziałowych Mistrzostw Akademii Morskiej w Gdyni o puchar Jego Magnificencji Rektora. Mistrzostwa są imprezą cykliczną, rozgrywaną co ro­­ku, z okazji grudniowego Święta Szkoły.

W sobotę 9 grudnia 2017 roku gościliśmy w Akademii Morskiej w Gdyni dwie grupy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Województwa Pomorskiego. Uczniowie brali udział w zajęciach z informatyki lub fizyki, organizowanych w ramach projektu Zdolni z Pomorza.  Zajęcia z fizyki miały temat "Bezwładność - realność czy pozór", natomiast na  informatyce uczniowie poznawali podstawy programowania obiektowego

W przerwie uczniowie mieli okazję spróbować swoich sił w musztrze. 

 

Święto Akademii Morskiej w Gdyni

Tegoroczne obchody Święta Szkoły zapoczątkowało uroczyste podniesienie bandery przed frontem uczelni oraz msza św. w intencji pracowników, studentów, doktorantów oraz absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni (AMG) koncelebrowana przez JE Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.  

W trakcie otwartego posiedzenia Senatu AMG z okolicznościowym przemówieniem wystąpił JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. Przemówienie wygłosiła również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pani Anna Moskwa. Po uroczystych przemówieniach i prezentacjach odczytany został List Gratulacyjny od absolwentów Państwowej Szkoły Morskiej z lat 1956 i 1958.

Strony





Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
24.02.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 24.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 24.02.2017