Projekty badawcze

W Akademii Morskiej w Gdyni prace naukowo- badawcze oraz badawczo-rozwojowe prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych. Środki finansowe na realizację zadań badawczych zostały pozyskane z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unii Europejskiej oraz European Space Agency.

Obecnie w Akademii Morskiej w Gdyni prowadzimy prace badawcze w ramach 2 projektów międzynarodowych.

AMG jest jednym z  20 partnerów realizujących projekt o akronimie EU-CIRCLE  pt. „A panEuropean framework for strengthening Critical Infrastracture resilience to climate change”. Projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROGRAMU HORYZONT 2020. Kierownikiem projektu z ramienia AMG jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Kołowrocki. Projekt ten jest również dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przyznało środki na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.

W ramach PROGRAMU EUROPEAN SPACE AGENCY - Polish Industry Inocentive Schame (PLIIS)  wraz  z 6 partnerami realizujemy projekt pt. "SAT-AIS PL Phase A". Liderem jest firma Creoteach Instruments SA. Kierownikiem projektu ze strony uczelni jest mgr inż Marcin Waraksa.

Uczelnia otrzymała również wsparcie finansowe tzw. Seed Money na przygotowanie 2  projektów międzynarodowych, takich jak:

  1. Projekt pt. "Small and medium-sized ports collaboration for efficient supply chains - (SMPorts) w ramach programu Seed Money Facility of the European Union Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBRS Seed Money Facility) - kierownikiem jest dr hab. Maciej Matczak, prof. nadzw. AMG. Liderem projektu jest Uniwersytet w Turku.
  2. Projekt pt. "Holistic Management o Maritime Transportation based on integrated Safety and Environmental Indicators" - kierownikiem jest dr hab inż. Jakub Montewka, prof. nadzw. AMG. Zagranicznym liderem projektu jest Aalto University Foundation.

Na realizację projektu w ramach PROGRAMU PATENT PLUS  pt. Uzyskanie patentów krajowych i międzynarodowych na metody i układ do pomiaru parametrów cieplnych elemetnów elektronicznych" Akademia Morska otrzymała środki z  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dwa projekty badawczo - rozwojowe otrzymują finansowanie  z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie:

  1. Projekt współrealizowany z Instytutem Maszyn Przepływowych o akronimie ELAGLOM pt. „Opracowanie innowacyjnej metody ograniczenia emisji cząsteczek submikronowych w spalinach i gazach odlotowych” w ramach  PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH  – kierownik projektu z ramienia AMG: prof. dr hab. inż. Adam Charchalis
  2. Projekt współrealizowany z firmą APATOR Control z Torunia pt. „Mobilny system zasilania statków napięciem średnim z nadbrzeży portowych elementem zwiększenia ekologiczności i ekonomiczności transportu morskiego” w ramach PROGRAMU GEKON – kierownik projektu z ramienia AMG: prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki

Trzy realizowane  projekty z zakresu badań podstawowych finansowane są ze środków  Narodowe Centrum Nauki w  Krakowie:

  1. Projekt pt. „Modelowanie wpływu emulsji olejowych na oddolny strumień światła wychodzący z wody morskiej” w ramach konkursu PRELUDIUM  - kierownik projektu: mgr Kamila Haule
  2. Projekt pt. „Charakterystyki energii elektrycznej w okrętowych systemach elektroenergetycznych – modelowanie i narzędzia analizy” w ramach konkursu SONATA BIS 2 – kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, prof. nadzw. AMG
  3. Projekt pt. „Opracowanie modelu zmian stanu polaryzacji oddolnego strumienia światła ponad powierzchnią morza” w ramach konkursu SONATA 4 – kierownik projektu: dr Włodzimierz Freda

Dwa projekty finansowane są ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "DIAMENTOWY GRANT":

  1.  W ramach projektu pt. "Modelowanie przebiegu linii podstawowej morza terytorialnego z zastosowaniem bezzałogowej jednostki hydrograficznej (drona) oraz aktywnych sieci geodezyjnych GNSS na przykładzie akwenów morskich RP" badania naukowe prowadzi również absolwent AMG mgr inż. Mariusz Specht. Opiekunem naukowym projektu jest Prof. dr hab inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.
  2. W ramach projektu pt. " Modelowanie właściwości elektrycznych i cieplnych tranzystorów IGBT oraz modułów elektroizolowanych z tymi tranzystorami" badania naukowe prowadzi mgr inż Paweł Górecki. Opiekunem naukowym projektu jest Prof. dr hab inż. Janusz Zarębski.

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Drożęcka
21.08.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
E.Drożęcka 21.08.2017