Projekty badawcze

W Akademii Morskiej w Gdyni prace naukowo-badawcze oraz badawczo-rozwojowe prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych. Środki finansowe na realizację zadań badawczych zostały pozyskane z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unii Europejskiej oraz European Space Agency.

Projekty MNiSW

W AMG realizowane są dwa projekty finansowane są ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "DIAMENTOWY GRANT":

  1. "Modelowanie przebiegu linii podstawowej morza terytorialnego z zastosowaniem bezzałogowej jednostki hydrograficznej (drona) oraz aktywnych sieci geodezyjnych GNSS na przykładzie akwenów morskich RP"
  2. "Modelowanie właściwości elektrycznych i cieplnych tranzystorów IGBT oraz modułów elektroizolowanych z tymi tranzystorami"

Projekty NCN

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie finansuje 3 prace badawcze realizowane przez naukowców Akademii Morskiej w Gdyni:

  1. Projekt pt. „Charakterystyki energii elektrycznej w okrętowych systemach elektroenergetycznych – modelowanie i narzędzia analizy” w ramach konkursu SONATA BIS 2
  2. Projekt pt. „Opracowanie modelu zmian stanu polaryzacji oddolnego strumienia światła ponad powierzchnią morza” w ramach konkursu SONATA 4
  3. Projekt pt. " Analiza wpływu zastosowanego modelu strat w elemencie magnetycznym na wiarygodność symulacji komputerowych przetwornicy boost" w ramach konkursu MINIATURA 1

Projekty NCBiR

Jeden projekt badawczy otrzymuje finansowanie  z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie:

  1. Projekt realizowany w ramach PROGRAMU PATENT PLUS  pt. Uzyskanie patentów krajowych i międzynarodowych na metody i układ do pomiaru parametrów cieplnych elemetnów elektronicznych".

Projekty krajowe i międzynarodowe finansowane z funduszy  europejskich

Z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Akademia realizuje 2 projekty badawczo-rozwojowe:

 

Obecnie w Akademii Morskiej w Gdyni prowadzimy prace badawcze w ramach 3 projektów międzynarodowych finansowanych z funduszy europejskich:

 

Ponadto w maju 2018r. Uczelnia otrzymała środki finansowe z międzynarodowej organizacji IAMU (International Association of Maritime Universities) na realizację projektu pt. Research on New Obstacle Avoidance Algorithms for Ships".

Również przy wsparciu International Association of Maritime Universities w ramach współpracy międzynarodowej współrealizowany jest również projekt naukowo-badawczy pt. "Marine structural Failures Database (MarStruFail)".

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Drożęcka
14.06.2018
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
E.Drożęcka 14.06.2018