Projekty badawcze

W Akademii Morskiej w Gdyni prace naukowo-badawcze oraz badawczo-rozwojowe prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych. Środki finansowe na realizację zadań badawczych zostały pozyskane z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unii Europejskiej oraz European Space Agency.

Obecnie w Akademii Morskiej w Gdyni prowadzimy prace badawcze w ramach 3 projektów międzynarodowych.

AMG jest jednym z  20 partnerów realizujących projekt o akronimie EU-CIRCLE  pt. „A panEuropean framework for strengthening Critical Infrastracture resilience to climate change”. Projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROGRAMU HORYZONT 2020. Kierownikiem projektu z ramienia AMG jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Kołowrocki. Projekt ten jest również dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przyznało środki na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.

W ramach PROGRAMU EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ: Advanced Research in Telecommunications Systems 20 - Integrated Applications Promotion (ESA ARTES 20-IAP) Akademia Morska w Gdyni realizuje projekt: "Assessing the potential of future maritime applications in the context of VDE (VHF Data Exchange System) - JERICHO-VDES". Liderem konsorcjum jest firma Creoteach Instruments SA., partnerami oprócz naszej uczelni są: Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy oraz firma Excodus. Kierownikiem projektu ze strony uczelni jest mgr inż Marcin Waraksa.

AMG jest partnerem w projekcie współrealizowanym w ramach Interreg South Baltic Porgramme 2014-2020 pt. Joint Development of Small Cruise Ship tourism heritage products in the Southern Baltic Sea Region (akronim: JOHANN). Liderem projektu jest Hanseatic City Rostock. Kierownikiem projektu z ramienia AMG jest dr hab inż. kpt.ż.w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG.
 

Na realizację projektu w ramach PROGRAMU PATENT PLUS  pt. Uzyskanie patentów krajowych i międzynarodowych na metody i układ do pomiaru parametrów cieplnych elemetnów elektronicznych" Akademia Morska otrzymała środki z  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dwa projekty badawczo - rozwojowe otrzymują finansowanie  z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie:

  1. Projekt współrealizowany z Instytutem Maszyn Przepływowych o akronimie ELAGLOM pt. „Opracowanie innowacyjnej metody ograniczenia emisji cząsteczek submikronowych w spalinach i gazach odlotowych” w ramach  PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH  – kierownik projektu z ramienia AMG: prof. dr hab. inż. Adam Charchalis
  2. Projekt współrealizowany z firmą APATOR Control z Torunia pt. „Mobilny system zasilania statków napięciem średnim z nadbrzeży portowych elementem zwiększenia ekologiczności i ekonomiczności transportu morskiego” w ramach PROGRAMU GEKON – kierownik projektu z ramienia AMG: prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki.

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego AMG realizuje 2 projekty badawczo-rozwojowe finansowane ze środku Unii Europejskiej:

  1. Projekt współrealizowany z firmą Enamor sp. z o.o. pt. „Stworzenie prototypu systemu monitorowania obciążeń nadbrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków wraz z wdrożeniem na rynek gotowego produktu przez firmą Enamor sp. zo.o. z Gdyni”. Kierownik projektu z ramienia AMG jest dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk, prof. nadzw. AMG
  2. Projekt współrealizowany w ramach partnerstwa pt. Badania, opracowanie projektu i budowa prototypowego innowacyjnego zestawu pchanego: pchacza o napędzie hybrydowym wraz z innowacyjną łodzią towarzyszącą o zmiennym zanurzeniu z wyiorzystaniem ogniw paliwowych jako źródła zasialnia, innowacyjnej barki pchanej do przewozu ładunków ciężkich i wiekogabarytowych z systemem antyprzechyłowym do operacji poziomego ładowania Ro-Ro ze sterem strumieniowym (o wymiarach dostowowanych do śluzy w Przegalinie). Liderem projektu jest Marine Projects Ltd. Sp. z o.o. Kierownikiem projektu z ramienia AMG jest prof. dr hab inż. kpt.ż.w. Zbigniew Burciu.

Projekty z zakresu badań podstawowych finansowane są ze środków  Narodowe Centrum Nauki w  Krakowie:

  1. Projekt pt. „Modelowanie wpływu emulsji olejowych na oddolny strumień światła wychodzący z wody morskiej” w ramach konkursu PRELUDIUM  - kierownik projektu: mgr Kamila Haule
  2. Projekt pt. „Charakterystyki energii elektrycznej w okrętowych systemach elektroenergetycznych – modelowanie i narzędzia analizy” w ramach konkursu SONATA BIS 2 – kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, prof. nadzw. AMG
  3. Projekt pt. „Opracowanie modelu zmian stanu polaryzacji oddolnego strumienia światła ponad powierzchnią morza” w ramach konkursu SONATA 4 – kierownik projektu: dr Włodzimierz Freda.
  4. Projekt pt. " Analiza wpływu zastosowanego modelu strat w elemencie magnetycznym na wiarygodność symulacji komputerowych przetwornicy boost" w ramach konkursu MINIATURA 1 - kierownik projektu: dr Kalina Detka.

Dwa projekty finansowane są ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "DIAMENTOWY GRANT":

  1.  W ramach projektu pt. "Modelowanie przebiegu linii podstawowej morza terytorialnego z zastosowaniem bezzałogowej jednostki hydrograficznej (drona) oraz aktywnych sieci geodezyjnych GNSS na przykładzie akwenów morskich RP" badania naukowe prowadzi również absolwent AMG mgr inż. Mariusz Specht. Opiekunem naukowym projektu jest prof. dr hab inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit
  2. W ramach projektu pt. " Modelowanie właściwości elektrycznych i cieplnych tranzystorów IGBT oraz modułów elektroizolowanych z tymi tranzystorami" badania naukowe prowadzi mgr inż Paweł Górecki. Opiekunem naukowym projektu jest prof. dr hab inż. Janusz Zarębski.

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Drożęcka
08.11.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
E.Drożęcka 08.11.2017