Odpłatność za studia I i II stopnia na studiach niestacjonarnych

Wydział Elektryczny

  2000,00 zł

Wydział Mechaniczny

  1800,00 zł

Wydział Nawigacyjny

kierunek Nawigacja
  • I rok     -   2200,00  zł
  • II rok    -  2200,00  zł  dla studentów kontynuujących naukę
  • III rok   -  2000,00  zł dla studentów kontynuujących naukę
  • IV rok  -  1900,00  zł dla studentów kontynuujących naukę
kierunek Transport     
  • I rok   -   1900,00  zł
  • II, III, IV rok - 1800,00 zł dla studentów kontunuujących naukę (II, III, IV rok)

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 

  2200,00 zł

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

B.Żołnowska
22.02.2017
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 22.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 01.03.2017