O zespole

Zespół Technik Informatycznych (ZTI) zajmuje się udostępnianiem usług i zasobów Uczelnianiej Sieci Komputerowej (USK) oraz wdrażaniem i zarządzaniem systemami informatycznymi udostępnianymi za pośrednictwem USK.

Zespół tworzą dwie sekcje:

  • Sekcja Sieci Komputerowych (SSK),
  • Sekcja Aplikacji (SA).

Kierownikiem Zespołu Technik Informatycznych jest Pełnomocnik Rektora ds. Sieci Komputerowych (PR) (powoływany przez JM Rektora na wniosek PRN).

Sekcja Sieci Komputerowych jest operatorem centralnym Uczelnianej Sieci Komputerowej AMG (USK AMG). Do zadań operatora centralnego (ZUSK) należy zarządzanie (projektowanie, administrowanie, eksploatacja) USK. Sekcję tworzą pracownicy:

  • administrator centralny USK (powoływany przez PRN na wniosek pełnomocnika),
  • administrator sieci (powoływany przez PRN na wniosek pełnomocnika),
  • inżynier sieci (powoływany przez PRN na wniosek pełnomocnika).

Sekcja Aplikacji zarządza (projektowanie, administrowanie, eksploatacja) systemami informatycznymi wspierającymi funkcjonowanie AMG (za wyjątkiem systemów FK i HR) oraz, systemami baz danych (SBD). Sekcję tworzą pracownicy:

  • administrator systemów informatycznych (powoływany przez PRN na wniosek pełnomocnika),
  • konserwator oprogramowania (powoływany przez PRN na wniosek pełnomocnika).


 

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

W.Stasiak
25.05.2017
Wprowadzenie:
w.stasiak 25.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
w.stasiak 25.05.2017