Aparatura

Przeszukaj oferty Akademii Morskiej w Gdyni w zakresie aparatury, podając słowa kluczowe lub fragment nazwy.

Analizator drgań Bruel

Diagnostyka maszyn i urządzeń

Słowa kluczowe: Pomiar i analiza drgań

Analizator optyczny

Pomiar parametrów sygnału

Słowa kluczowe: parametry sygnałów

Analizator spalin MRU 95/2 D ze stacją przygotowania spalin

Badanie składu spalin wylotowych silników spalinowych. Badanie wpływu dodatków do paliw na toksyczność spalin. Badanie wpływu zasilania silników spalinowych paliwami o różnej gęstości i jakości na toksyczność spalin.

Słowa kluczowe: Analiza spalin, Ochrona środowiska. Eksploatacja maszyn

Analizator testo 350XL

Badanie emisji i analiza spalin

Słowa kluczowe: Pomiar 02;CO;NO;NO2

Aparat Proctora i stół wstrząsowy Flow Table

oznaczanie granicy płynności i dopuszczalnej transportowej zawartości wilgoci koncentratów rud metali i ładunkow drobnocząstkowych

Słowa kluczowe: upłynnianie granica płynności

Aparatura do badań ultradźwiękowych EPOCH

Wykrywanie wewnętrznych wad materiałowych metodą fal ultradżwiękowych

Słowa kluczowe: Badania nieniszczące

Aparatura do badania wody chładzącej silniki spalinowe

Badanie wody chłodzącej silniki okrętowe. Dobór czynników chemicznych do uzdadniania wody.

Słowa kluczowe: Woda chłodząca. Uzdatnianie wody. Eksploatacja maszyn

Aparatura do badania wody kotłowej

Badanie wody kotłowej. Dobór czynników chemicznych do uzdadniania wody kotłowej.

Słowa kluczowe: Woda Kotłowa. Uzdatnianie wody kotłowej. Eksploatacja maszyn

Aparatura do pomiarów metodą emisji akustycznej Vallen GMBH

Diagnostyka maszyn i urządzeń, diagnostyka procesów

Słowa kluczowe: Pomiar emisji fali sprężystej

AquaLab

Aktywność wody, izotermy sorpcji

Słowa kluczowe: aktywność wody

Chromatograf cieczowy HPLC/UV-VIS(DAD)Varian

Oznaczanie substancji aktywnych, dodatków do żywności

Słowa kluczowe: HPLC

Chromatograf gazowy VARIAN 3800 FID, ECD

Oznaczanie jakości tłuszczów, alkoholi, ocena pozostałości pestycydów chloroorganicznych

Słowa kluczowe: GC

Chłodziarki, zamrażarki

Badania przechowalnicze chłodnicze i zamrażalnicze

Słowa kluczowe: badania przechowalnicze

Czujnik do pomiaru sił skrawania i temperatury DKM2010/TAD

Pomiar jednoczesny 3 sił składowych i siły wypadkowej skrawania,pomiar temperatury

Słowa kluczowe: Siły skrawania, temperatura skrawania

Kalorymetr różnicowy (analizator Setaram Labsys TG-DTA/DSC)

badania termiczne w zakresie temperatur dodatnich

Słowa kluczowe: temperatura zeszklenia, temperatura topnienia, stopień krystaliczności

Kamera termowizyjna

Rozklad temperatury na badanym elemencie, ukladzie

Słowa kluczowe: temperatura elementów elektronicznych, histogram termowizyjny

Kolorymetr Konica Minolta CR 400

Oznaczanie parametrów barwy L*a*b* w sytemie międzynarodowym CIE Lab

Słowa kluczowe: CIE Lab

Konduktometry CX-505, CPC 551, CC-105 firmy Elmetron

Badanie pH i przewodności roztworów, zawartości soli w przeliczeniu na NaCl, KCl

Słowa kluczowe: pH, przewodność

Miernik parametrów termicznych

pomiar rezystancji termicznych elementów elektronicznych

Słowa kluczowe: rezystancja termiczna, przejściowa impedancja termiczna

Mikroskop optyczny (ALPHAPHOT-2YS2-H Nikon)

badanie morfologii powierzchni w świetle odbitym i przechodzącym

Słowa kluczowe: morfologia powierzchni

Strony

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Wysińska-Gajek
07.03.2017
Wprowadzenie:
eurofund 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 13.03.2017