Habilitacje

Stopnie naukowe doktora habilitowanego nadane decyzją Rad Wydziałów AMG.
 

W dyscyplinie Elektrotechnika

Daniel Wojciechowski, Równoległe kompensatory aktywne dużej mocy (2013)

W dyscyplinie Towaroznawstwa

 

Mariola Jastrzębska, Możliwość wykorzystania odpadów poliwstrowo-szklanych w gospodarce o obiegu zamkniętym (2017)

Małgorzata Lottko, Jakość usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy w organizacjach odpowiedzialnych społecznie (2016)

Piotr Oskar Czechowski, Nowe metody oraz modele oceny jakości danych pomiarowych w sieciach monitorujących zanieczyszczenia atmosfery (2015)

Tomasz Bogajewski, Towaroznawcze i ekonomiczne problemy gospodarki odpadami opakowaniowymi (2015)

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Lubowiecka
28.11.2017
Wprowadzenie:
M.Lubowiecka 02.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Lubowiecka 04.12.2017