Logo HR w AMG

Władze naszej Uczelni, mając na celu korzyści wynikające z posiadania Logo HR Excellence in Research, podjęły starania mające na celu wdrożenie zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Korzyści z posiadania Logo HR Excellence in Research

 • Podniesienie poziomu atrakcyjności zatrudnienia na Uczelni, która stwarza przyjazne środowisko pracy naukowej i respektuje transparentne zasady przy rekrutacji pracowników;
 • Wyróżnienie dla Uczelni jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze i zgodne z europejskimi standardami warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R);
 • Premiowanie Uczelni w:
  • międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w Programie Ramowym Unii Europejskiej HORYZONT 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji;
  • krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • konkursach i programach finansowania nauki MNiSW;
 • Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych w 2017 r. będzie przyznawał odpowiednią liczbę punktów;
 • Prawo do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców EURAXESS. 

Działania AMG na rzecz pozyskania Logo HR Excellence  in Research

Letter of Endorsement potwierdzający rozpoczęcie w AMG działań na rzecz pozyskania Logo HR Excellence  in Research: https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/cc-declarations/Endorsement_Gdynia_PL.pdf

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji AMG przez Komisję Europejską:

 

Seminaria informacyjne

W dniu 26 czerwca 2017 r. Zespół ds. Opracowania Strategii HR4R zrealizował cykl seminariów na czterech wydziałach naszej Uczelni, w czasie których zaprezentowana została idea HR Excellence in Research oraz dotychczasowe działania podjęte w AMG, prowadzące do uzyskania wyróżnienia w postaci Logo HR Excellence in Research.

Prezentacja z seminarium dostępna jest tutaj

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Czarnowski
21.07.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 04.09.2017