O Fundacji

Fundacja „FUNDUSZ  STYPENDIALNY IM. EDMUNDA KŁOPOTOWSKIEGO”  jest kontynuacją celu stypendium im. Edmunda Kłopotowskiego ustanowionego w 1936 r. przez Ligę Morską i Kolonialną studentom Szkoły Morskiej w Gdyni. Fundacja powstała z inicjatywy fundatorów: Pana mgr inż. Edwarda Wojciecha Kłopotowskiego, syna śp. Edmunda Kłopotowskiego, Akademię Morską w Gdyni reprezentowaną przez J.M. Rektora AM w Gdyni prof. dr hab. inż. Józefa Lisowskiego, Ligę Morską i Rzeczną w Gdańsku reprezentowaną przez Wiceprezesa Pana kontradmirała Stanisława Lisaka.

Głównym celem Fundacji jest ustanawianie i przyznawanie stypendiów oraz jednorazowych nagród pieniężnych i rzeczowych dla  studentów wyższych szkół morskich, w szczególności studentów Akademii Morskiej w Gdyni za znaczące osiągnięcia w nauce, podtrzymywanie tradycji narodowych a także osiągnięcia kulturalne i sportowe oraz zachowanie godne i o wyjątkowym znaczeniu dla  prestiżu Polski i tradycji wyższego szkolnictwa morskiego, w szczególności Akademii Morskiej w Gdyni.

Cele fundacji zostały sformułowane w Statucie Fundacji :

§ 6

  1. Celem Fundacji jest udzielanie młodzieży wyższych uczelni głównie Akademii Morskiej w Gdyni pomocy materialnej w zdobywaniu wykształcenia, wyróżnień za wybitne osiągnięcia oraz upamiętnienie osoby śp. Edmunda Kłopotowskiego.

§ 7

  1. Cele określone w § 6 ustęp 1 Fundacja realizuje w szczególności poprzez:
  • ustanawianie i przyznawanie stypendiów pieniężnych studentom wyższych uczelni, w szczególności studentom Akademii Morskiej w Gdyni,
  • ustanawianie i przyznawanie jednorazowych nagród pieniężnych i rzeczowych studentom Akademii Morskiej w Gdyni za znaczące osiągnięcia w nauce, podtrzymywanie tradycji narodowych a także osiągnięcia kulturalne i sportowe oraz zachowanie godne i o wyjątkowym znaczeniu dla prestiżu Polski i tradycji wyższego szkolnictwa morskiego, w szczególności Akademii Morskiej w Gdyni.

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

P.Krasowski
28.06.2013
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 28.06.2013
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 10.12.2013