Edmund Kłopotowski herbu Pomian (1888-1936)

Wielki Polak hołdujący postulatom Niepodległej Polski i sprawiedliwości społecznej, wielki przyjaciel młodzieży. Twórca Funduszu Szkolnictwa Polskiego poza granicami państwa. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W życiu publicznym pracował i działał dla Wolnej Niepodległej Polski. Współkierował Komitetem Strajku Szkolnego 1905r. Działał w Związku Walki Czynnej w POW i Straży Kresowej. Uczestnik wojny polsko-rosyjskiej w 1920r. W Polsce niepodległej działał w placówkach służących powiększeniu znaczenia i miejsca Polski w rodzinie narodów. Wiceprezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej, Wiceprezes Zarządu Funduszu Obrony Morskiej, Członek Rady Naczelnej Związku Seniorów Organizacji Młodzieży Narodowej i Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej. Członek Komisji Rewizyjnej Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej, Prezes i Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły Głównej Handlowej, Członek Władz Światowego Związku Polaków za granicą, Członek Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Zachodniego. Założyciel i Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy Polonii Zagranicznej. Naczelny Dyrektor Pańastwowych Zakładów Przemysłowo-Zbożowych.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Zasługi, Krzyżem Wołyńskim, Medalem Polska swemu Obrońcy, Odznaką Walki o Szkołę Polską i innymi. Żył dla Niepodległej Polski.

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

P.Krasowski
28.06.2013
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 28.06.2013
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 10.12.2013