Działalność statutowa

Działalność statutowa obejmuje realizację określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z inicjowanymi i prowadzonymi przez tę jednostkę w sposób ciągły badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Zadania badawcze realizowane w ramach Działalności Statutowej są finansowane z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zadania  do objęcia finansowaniem oraz wydatki na ich realizację jednostka naukowa okreśła samodzielnie, uwzględniając możliwości finansowania tych zadań z przyznanej dotacji oraz innych źródeł.

W roku 2016  w AMG w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego realizowano 32 prace badawcze.

Na Wydziale Nawigacyjnym:

 1. Prof. dr hab.inż. kpt.ż.w. A. Weintrit - Badania związane z rozwojem koncepcji e-Navigation w ramach telematyki transportu morskiego w kontekście integracji systemów nawigacyjnych i telekomunikacyjnych - 2014-2016 - Nr 410/DS/14
 2. Dr hab. inż. J. Januszewski, prof. nadzw. AMG - Analiza parametrów techniczno-eksploatacyjnych przyszłościowego globalnego nawigacyjnego systemu satelitarnego GNSS - 2015-2017 -  Nr 421/DS/2015
 3. Dr hab. inż. A.S.Lenart, prof. nadzw. AMG - Czas do odległości bezpiecznej w zapobieganiu kolizjom i manewrowaniu - 2016 - Nr 422/DS/2016
 4. Dr hab. inż. kpt. ż.w. W. Filipowicz, prof. nadzw. AMG - Funkcje przekonań - teoria i zastosowania w transporcie morskim - 2016-2017 - Nr 424/DS/2016
 5. Prof. dr hab. inż. kpt ż.w. M. Jurdziński - Procesy planowania nawigacji w rejonach nawigacyjnie trudnych - 2015-2017 - Nr 19/DS/2015
 6. Prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Z. Burciu - Modelowanie niezawodności elementów systemu SAR - 2015-2016 -  Nr 417/DS/2015
 7. Dr hab. inż. T. Abramowicz-Gerigk, prof. nadzw. AMG - Modelowanie trudnych warunków pogodowych i ograniczenia akwenu na bezpieczeństwo statku - 2015-2016 - Nr 418/DS/2015
 8. Dr hab. L. Smolarek, prof. nadzw. AMG - Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury w multimodalnym systemie transportowym - 2016-2019 - Nr 425/DS/2016
 9. Prof. dr hab. inż. C. Specht - Badanie charakterystyk eksploatacyjnych aktywnych sieci geodezyjnych GNSS w zastosowaniach nawigacyjnych - 2016-2018 - Nr 426/DS/2016
 10. Prof. dr hab. K. Kołowrocki - Modelowanie bezpieczeństwa i niezawodności złożonych systemów i procesów - 2000-2020 - Nr 65/DS/00

Na Wydziale Mechanicznym:

 1. Dr hab. inż. Lech Kyzioł, prof. nadzw. AMG - Bezpieczeństwo systemu: operator-siłownia okrętowa-otoczenie -2013-2016 - Nr 400/DS/13
 2. Dr hab. inż. A. Miszczak, prof. nadzw. AMG - Badania tribologiczne, zużyciowe i zmęczeniowe węzłów tarcia ślizgowego oraz wybranych elementów konstrukcji okrętowych - 2013-2016 - Nr 399/DS/13
 3. Prof. dr hab.inż. R. Cwilewicz - Diagnostyka urządzeń siłowni okrętowych - 2016-2020 - Nr 436/DS/2016
 4. Prof. dr hab.inż. A. Charchalis - Technologia wytwarzania i diagnozowania elementów maszyn i kadłubów okrętowych - 2015-2019 - Nr 412/DS/15
 5.  Dr hab. Z. Otremba, prof. nadzw. AMG - Modelowanie pól światła w środowisku morskim w warunkach zanieczyszczenia wskutek działalności technicznej - 2016-2020 - Nr 427/DS/2016

Na Wydziale Elektrycznym:

 1. Prof. dr hab. inż. J. Lisowski - Synteza układów komputerowego wspomagania bezpiecznego sterowania statkiem - 2014-2016 - Nr 406/DS/14
 2. Prof. dr hab. inż. R. Strzelecki - Systemy modułowych przekształtników dużej mocy integrowanych magnetycznie - 2014-2016 - Nr  407/DS/14
 3. Dr hab. inż. W. Gierusz, prof. nadzw. AMG - Kompleksowe sterowanie ruchem statku w czasie rzeczywistym - 2014-2016 - Nr 408/DS/14                                       
 4. Prof. dr hab. inż. M. Hartman - Nowe opisy transferu energii elektrycznej w układach z niesinusoidalnymi przebiegami napięcia i prądu - 2016-2020 - Nr 428/DS/2016
 5. Prof. dr hab. inż. J. Mindykowski - Jakość energii elektrycznej jako czynnik stymulujący bezpieczeństwo, niezawodność i efektywność ekonomicznej eksploatacji okrętowych systemów elektroenergetycznych - 2016-2020 - Nr 429/DS./2016
 6. Dr hab. inż. T. Tarasiuk, prof. nadzw AMG - Analizatory jakości  energii elektrycznej do zastosowań okrętowych - 2016-2020 - Nr 430/DS/2016                   
 7. Prof. dr hab. inż. J. Zarębski - Modelowanie, analiza i pomiary elementów i układów elektronicznych - 2011-2016 - Nr 40/DS/09
 8. Prof dr  hab. inż. K. Górecki - Modelowanie i analiza właściwości elektronicznych układów zasilających i półprzewodnikowych źródeł światła - 2013-2016 - Nr 404/DS/13                        
 9. Dr hab. inż. W. Sieńko, prof. nadzw. AMG -  Rozwój systemów inteligencji obliczeniowej oraz metod cyfrowego przetwarzania sygnałów w morskich systemach radiokomunikacyjnych, teleinformatycznych i pomiarowych - 2014-2016 - Nr 409/DS/14

Na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa:

 1. Prof. dr hab. inż. M. Rutkowska  - Problemy ekologiczne w towaroznawstwie materiałów polimerowych i w transporcie morskim - 2015-2020 - Nr 413/DS2015
 2. Prof. dr hab. P. Jędrzejowicz - Zastosowanie technologii agentowych  i metod ewolucyjnych w optymalizacji oraz w zarządzaniu -   2014-2017 - Nr 405/DS/14
 3. Prof. dr hab. inż. E. Babicz-Zielińska - Postawy i zachowania konsumentów na rynku towarów i usług innowacyjnych oraz ich uwarunkowania - 2016-20219 - Nr 431/DS/2016
 4. Prof. dr hab. inż. P. Przybyłowski - Techniczne, społeczne i ekonomiczne aspekty kształtowania jakości towarów i usług - 2016-2020 - Nr 432/DS/2016
 5. Prof. dr hab. B. Marciszewska - Międzynarodowy rynek usług turystycznych w świetle współczesnych tendencji rozwoju społeczno-ekonomicznego - 2016-2017 - 433/DS/2016
 6. Dr hab. inż. A. Ocieczek, prof. nadzw. AMG - Parametryczne modelowanie jakości żywności w ujęciu technologiczno-przechowalniczym - 2016-2017 - Nr 434/DS/2016                   
 7. Dr hab. M. Grzybowski, prof. nadzw. AMG - Przemysł i usługi morskie w innowacyjnej gospodarce - 2016-2018 - Nr 435/DS/2016                                  
 8. Prof. dr hab. A. Grzelakowski - Rynki transportowe jako system regulacji sektora Transportu - Spedycji - Logistyki (TSL) w skali globalnej - 2015-2017 - Nr 414/DS/2015

 

Podmiot udostępniający: 

AMG Zespół ds. Nauki

Wytworzył informację:

E.Drożęcka
13.03.2017
Wprowadzenie:
E.Drożęcka 18.06.2013
Ostatnia modyfikacja:
E.Drożęcka 13.03.2017