Aktualności

Targi Pracy

W dniu 13 stycznia 2017 roku międzynarodowa firma AirHelp organizuje targi pracy, które odbędą się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych kandydatów biegle posługujących się językiem angielskim. 

fot. M. Nowotka

Grupa studentów III roku, ze specjalności Organizacja Usług Turystyczno-Hotelarskich, w ramach przedmiotu Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie, prowadzonego przez dra Tomasza Studzienieckiego przygotowała i przeprowadzała w dniu 17.11.2016 r. zajęcia terenowe umożliwiające konfrontację zdobytej wiedzy z realiami życia gospodarczego. Studenci opracowali program pobytu, przygotowali kosztorys, nawiązali współpracę z podmiotami turystycznymi oraz dopełnili niezbędnych formalności związanych z wyjazdem. 

Strony

Polecamy