Badania młodych naukowców

W ramach środków finansowych na działalność statutową Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje dotację celową, z której finansowane są zadania badawcze lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Środki z ww. dotacji rozdzielane są w jednostkach naukowych w wewnętrznym trybie konkursowym. Badania realizowane są przez młodych pracowników nauki, którzy nie ukończyli 35 roku życia oraz doktorantów.

W roku 2016 w AMG prace badawcze realizowało 26 młodych naukowców oraz 3 doktorantów.

Na Wydziale Nawigacyjnym:

 1. Nr 01/BMN/WN/2016 - mgr inż. K. Formela - Systemy wspomagające ruch statku na redzie i w basenie portowym
 2. Nr  02/BMN/WN/2016 -  mgr K. Sobolewska - Zabezpieczenie żeglugi i bezpieczeństwa statków pasażerskich - rola lądowego centrum bezpieczeństwa statków
 3. Nr 03/BMN/WN/2016 - mgr inż. K. Wróbel - Analiza bezpieczeństwa bezzałogowych statków towarowych
 4. Nr 04/BMN/WN/2016 - mgr inż. E. Kornacka- Badania stateczności tratwy ratunkowej      
 5. Nr05/BMN/WN/2016 - mgr inż. A. Kaizer - Badanie efektywności pogłębiania obszarów portowy w ujęciu organizacji procesu
 6. Nr 06/BMN/WN/2016 – mgr inż.  M. Zienkiewicz - Analiza możliwości zastosowania w nawigacji radarowej metody estymacji parametrów w rozszczepionym modelu funkcjonalnym
 7. Nr 07/BMN/WN/2016 - mgr E. Kuligowska - Analiza symulacyjna Monte Carlo niezawodności złożonych systemów technicznych
 8. Nr 08/BMN/WN/2016 - mgr J. Mazurek - Wielokryterialny model decyzyjny rozmieszczenia środków ratownictwa ekologicznego na morzu
 9. Nr 09/BMN/WN/2016 -  mgr K. Kamiński - Twierdzenie Weyla-von Neumanna w faktorze II
 10. Nr 10/BMN/WN/2016 - mgr M. Torbicki - Optymalizacja bezpieczeństwa złożonych systemów technicznych

Na Wydziale Mechanicznym:

 1. Nr 01/BMN/WM/2016 - mgr inż. A. Czaban - Analiza hydrodynamicznego smarowania ferrociecza stożkowych łożysk ślizgowych
 2. Nr 02/BMN/WM/2016 - mgr inż.  A. Szeleziński - Diagnostyka połączeń spawanych przy wykorzystaniu wibrodiagnostyki
 3. Nr 03/BMN/WM/2016 - mgr inż. J. Lewińska - Analiza parametrów chmury wtryskiwanego paliwa do cylindra silnika okrętowego
 4. Nr 04/BMN/WM/2016 - mgr inż G. Sikora - Teoria hydrodynamicznego smarowania poprzecznych łożysk ślizgowych z uwględnieniem starzenia się oleju
 5. Nr 05/BMN/WM/2016 - mgr inż. M. Malinowska - Badania właściowości relogicznych olejów smarnych stosowanych w okrętownictwie
 6. Nr 06/BMN/WM/2016 - mgr inż. G. Gessela - Diagnostyka i monitoring części maszyn przy użyciu metody emisji akustycznej i / lub metod wibroakustycznych

Na Wydziale Elektrycznym:

 1. Nr 01/BMN/WE/2016 - mgr inż. A. Lazarowska - Synteza algorytmów bezpiecznego sterowania statkiem z wykorzystaniem stachostycznych metod optymalizacji
 2. Nr 02/BMN/WE/2016 - mgr inż. M. Grabarek - Aktywne wieloterminalowe i wsokoczęstotliwościowe przetwornice DC/DC dla układu wysokonapięciowego okrętowego kompensatora udarów mocy
 3. Nr 03/BMN/WE/2016 - mgr inż. D. Hallmann - Analiza silnika indukcyjnego zasilanego napięciem o zaniżonej mocy
 4. Nr 04/BMN/WE2016 - mgr inż K. Bargieł - Weryfikacja doświadczalna modeli z wykorzystaniem komercyjnie dostępnych tranzysstorów SiC-JFET
 5. Nr 05/BMN/WE/2016 - mgr inż. K. Detka - Modelowanie zjawisk cieplnych w dławikowych przetwornicach dc-dc    
 6. Nr 06/BMN/WE2016 - mgr inż. M. Godlewska -  Modelowanie charakterystyk przetwornicy półmostkowej  z uwzględnieniem zjawisk cieplnych
 7. Nr 07/BMN/WE/2016 - mgr inż. J. Patrzyk - Badanie wpływu temperatury na charakterystyki i parametry statyczne bipolarnego tranzystora mocy z węglika krzemu
 8. Nr 08/BMN/WE/2016 - mgr inż. E. Krac - Modelowanie charakterystyk paneli fotowoltaicznych
 9. Nr 09/BMN/WE/2016 - mgr inż. K. Górski - Pomiary parametrów cieplnych transformatorów impulsowych
 10. Nr 10/BMN/WE/2016 - mgr inż. P. Ptak - Badanie układów zasilających lampy LED

Na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa:

 1. Nr 01/BMN/WPIT/2016 - mgr N. Mańkowska - Identyfikacja i ocena metod oraz narzędzi pomiaru efektywności e-administracji  w państwach EU
 2. Nr 02/BMN/WPIT/2016 - mgr N. Żak - Możliwość zastosowania wybranych metod fizycznych do określania jakości i autentyczności miodów
 3. Nr 03/BMN/WPIT/2016 - mgr K. Gwarda - Ekonomiczne aspekty gospodarowania odpadami na terenie gminy Gdyni

Podmiot udostępniający: 

AMG Zespół ds. Nauki

Wytworzył informację:

E.Drożęcka
13.03.2017
Wprowadzenie:
E.Drożęcka 18.06.2013
Ostatnia modyfikacja:
E.Drożęcka 18.04.2017