Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI

1. Zajęcia na pływalni odbywają się grupowo i indywidualnie według harmonogramu zajęć na pływalni wywieszonego w gablocie ogłoszeń oraz umieszczonego w internecie.

2. Prawo do korzystania z pływalni mają posiadacze biletów wstępu i karnetów zakupionych w recepcji  oraz grupy, które uprzednio zarezerwowały pływalnię lub jej część. Pracownicy recepcji mają prawo odmówić sprzedaży biletów i nie wpuścić  osoby lub grupy na teren basenu w sytuacji przekroczenia  maksymalnej ilości osób korzystających jednocześnie z basenu (48 osób), pelnej rezerwacji basenu przez inne grupy lub spóźnienia (akceptowalny czas spoźnienia to maksymalnie 10minut)

3. Dla grup zorganizowanych korzystanie z basenu może mieć miejsce tylko w obecności zgodnej z przepisami ilości instruktorów, trenerów lub innych uprawnionych osób (na 15 użytkowników basenu - jeden instruktor) oraz ratownika.               

4. Instruktorzy pływania i ratownicy mogą wchodzić na teren basenu jedynie w stroju kąpielowym (w koszulkach sportowych lub ratownika) i boso lub obuwiu specjalnym np. w klapkach. Wejście na basen dozwolone jest jedynie poprzez przebieralnie męską lub damską z wykorzystaniem brodzika.

5. Każda osoba korzystająca z basenu zobowiązana jest przed wejściem do wody do dokładnego umycia całego ciała z użyciem mydła. Osoby niedomyte, ze zmianami skórnymi wskazującymi na możliwość zakażenia wody oraz chore na nieżyty dróg oddechowych nie będą wpuszczane na basen. Strój kąpielowy powinien być czysty. Korzystający z basenu zobowiązani są do noszenia czepków kąpielowych.

6. Na terenie szatni i natrysków nie wolno używać szamponów w szklanych opakowaniach.

7.  Grupy korzystających z pływalni wchodzą na teren basenu jednocześnie. Opiekun grupy lub instruktor ma obowiązek przeliczyć grupę przed i po zajęciach. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na basen.

8. Uczestnicy zajęć składają swoje ubrania w  zamykanych szafkach . Za rzeczy wartościowe  nie oddane na przechowanie prowadzącemu zajęcia lub do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności. Szafki po skorzystaniu z nich winny ponownie być zamknięte na kluczyk  .

9. Opiekunowie grupy wyznaczeni przez zleceniobiorcę winni wejść do przebieralni i natrysków z całą  grupą i dopilnować właściwego umycia się przez uczestników  zajęć. Po umyciu się użytkowników basenu opiekunowie grupy doprowadzają grupę do basenu i przekazują  ją instruktorom. Wymiana grup odbywa się  jednocześnie - grupa kończąca zajęcia mija się z grupą rozpoczynającą  zajęcia.

10. Wszyscy korzystający z pływalni oraz osoby towarzyszące zobowiązane są do zachowania porządku, czystości i ciszy. Na basenie uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom instruktora czy ratownika.

11.Korzystający z basenu zobowiązani są również do zachowanie nie powodującego zagrożenia bezpieczeństwa innych osób. W szczególności zakazuje się :

a) wchodzenia do wody bez zezwolenia

b) biegania po chodnikach otaczających  nieckę basenu

c) skakania do wody na głowę w części płytkiej

d) palenia papierosów , picia napojów alkoholowych oraz spożywania posiłków w miejscach innych niż hol główny .

e) niszczenia urządzeń i sprzętu pływalni oraz zaśmiecania terenu pływalni

f) hałasowania

g) wprowadzania psów lub innych zwierząt

12. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć na basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia i ratownik.

13 .Grupy lub osoby uprawnione do korzystania z basenu nie mogą odstępować swych uprawnień innym osobom.

14.Kierownik pływalni może skontrolować wszystkie zajęcia i w przypadku  uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.

15.Prowadzący zajęcia winni po ich zakończeniu złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt sportowy i ratowniczy.

16. Na sygnał oznaczający koniec zajęć, ćwiczący winni natychmiast opuścić basen. Po opuszczeniu basenu zalecany jest 20-30 minutowy odpoczynek.

17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu, będą usuwane z pływalni niezależnie od skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego .

18. Przynoszenie i korzystanie z własnego sprzętu pomocniczego jest niedozwolone.

19. Skargi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi pływalni .

 

UWAGA!

Na basenie obowiązuje zmiana obuwia na obuwie specjalne (np. klapki, japonki) przeznaczone tylko do zajęć na pływalni. Zmieniane obuwie należy pozostawić w szatni głównej w przeznaczonych do tego workach (pływalnia nie zapewnia worków na obuwie).

Ponadto, na basenie obowiązują:

  • czepki, dla osób z długimi włosami,
  • kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe (zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach).

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Dudziak
06.11.2013
Wprowadzenie:
A.Dudziak 06.11.2013
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 05.05.2016