Statki szkolne - aktualności

Statek Szkolny Akademii Morskiej w Gdyni „Dar Młodzieży” dołączył do zaszczytnego grona honorowych „Ambasadorów Szczecina”.

Tytuł ten, nadany został Statkowi Szkolnemu „Dar Młodzieży” w uznaniu wieloletnich zasług dla promocji Miasta Szczecin w kraju i na świecie.

Sukcesy żaglowca, będące wynikiem ciężkiej pracy całej załogi, jej poświęcenia, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów i wielkiej morskiej pasji sprawiają, że Szczecin i jego dobre imię rozsławiane są jako ważne centrum żeglarskie o wspanialej, wieloletniej tradycji.

Rektor i Senat Akademii Morskiej w Gdyni zapraszają na uroczystości 30-lecia podniesienia bandery na żaglowcu szkolnym "DAR MŁODZIEŻY".

Ugoda zawarta dnia 26 kwietnia przed Sądem Okręgowym w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej reprezentowanym przez panią Annę Wypych – Namiotko, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie TBiGM, a Akademia Morską w Gdyni, reprezentowaną przez prof. Romualda Cwilewicza rektora AM w Gdyni stwierdza:

20 lipca powrócił do Gdyni statek szkolny naszej Uczelni SBS HORZONT II, kończąc w ten sposób swoją XXXI podróż do Arktyki. Podczas rejsu statek wykonywał przede wszystkim funkcje transportowe, dostarczając polarników oraz zaopatrzenie do stacji polarnych w fiordach Horsund, Bellsund i Petunii oraz najdalej na północ położonej stacji w Magdalenafjorden...

Zapowiada się pasjonujący pojedynek bliźniaków! Naprzeciw siebie w regatowych zmaganiach staną dwa siostrzane żaglowce: gdyński Dar Młodzieży i rosyjski Mir.
 

Akademia Morska w Gdyni otrzymała środki pieniężne przeznaczone na działalność prewencyjną w wysokości 10.000,00 zł na wymianę wyeksploatowanych części żyrokompasu Anschutz Standard 20 i repetytora żyrokompasu Bering Reperator Compass na statku szkolnym „Dar Młodzieży”.

Strony

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Gosk
09.10.2013
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 09.10.2013
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 21.02.2017