Posiedzenie Academic Affairs Committee IAMU w Gdyni

W dniach 05 i 06 lutego odbyło się posiedzenie AAC (Academic  Affairs Committee), jednego z 4 komitetów Stowarzyszenia Wyższych Uczelni Morskich IAMU (International Association of Maritime Universities)

Akademia Morska w Gdyni, w osobie Rektora Akademii Morskiej w Gdyni, już drugą 2-letnią kadencję przewodniczy temu komitetowi.

W lutowym posiedzeniu roboczym AAC, z ramienia AM w Gdyni w pracach brali udział  dr hab. inż. Ireneusz CZARNOWSKI prof. nadzw. AMG - Prorektor ds. nauki, oraz dr inż. kpt. ż.w. Bogumił ŁĄCZYŃSKI, prof. nadzw. AMG - nominowany przez Rektora do kontaktu z IAMU. W posiedzeniu komisji uczestniczyli również:

  1. Capt. Steven BROWNE z California State Maritime Academy
  2. Prof. Nguyen Than Son z Vietnam Maritime University
  3. Mr. Yutaka EMI – wice sekretarz stowarzyszenia IAMU.

Głównymi tematami omawianymi w trakcie posiedzenia były:

  • tematyka prac badawczych zgłaszanych przez Uczelnie na rok 2018,
  • opracowanie nowego regulaminu recenzowania zgłaszanych projektów,
  • przygotowanie regulaminu nowej kategorii zgłaszanych projektów przez młodych pracowników nauki (do 35 roku życia) w liczbie 3 rocznie (budżet przewidziany na jeden cel 60.000 USD),
  • analiza możliwości i zakresu realizowania przez Uczelnie projektów rozwojowych (nie badawczych), będących w obszarze zainteresowania IAMU,
  • założenia do projektu portalu internetowego z dostępem członków IAMU, dedykowanego projektom badawczym i rozwojowym, oraz projektom dla młodych pracowników nauki, będących w obszarze zainteresowania IAMU.

W trakcie posiedzenia omawiano również szereg bieżących spraw organizacyjnych. Wypracowane rozwiązania zostaną przedstawione przez AAC na kwietniowym posiedzeniu Komitetu wykonawczego IAMU, które odbędzie się w Warnie na początku kwietnia br.

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

Rzecznik AMG
21.02.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 21.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 21.02.2017