Czwarte posiedzenie Konwentu Morskiego

W sobotę 7 października, w dniu inauguracji roku akademickiego, w budynku Wydziału Nawigacyjnego AMG obyło się czwarte już posiedzenie Konwentu Morskiego. To nieformalne, społeczne ciało skupiające grono fachowców z wielu dziedzin gospodarki morskiej, powstałe z inicjatywy kpt.ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego, stawia sobie za cel podniesienie spraw polskiego morza do rządowych priorytetów. Wpływy animatorów Konwentu sprawiły, że tegoroczna inauguracja i późniejsze posiedzenie zgromadziły znaczące osobistości. Obradom Konwentu przewodniczył prezes Remontowa Holding S.A. Piotra Soyka, w prezydium zasiedli m.in. wicepremier Mateusz Morawiecki, ministrowie Mariusz Błaszczak i Marek Gróbarczyk, rektor AMG prof.dr hab. inż. Janusz Zarębski. Na sali m.in. minister w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, wiceministrowie rządu Anna Moskwa (MGMiŻŚ), Jan Dziedziczak (MSZ), Bartosz Kownacki (MON), Kazimierz Smoliński (MIiB)szefowa Komisji Morskiej Sejmu RP Dorota Arciszewska-Mielewczyk, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Liczni przedstawiciele kadr kierowniczych najważniejszych firm Pomorza, placówek naukowych, administracji morskiej. 

Od powstania Konwentu, Akademię Morską w Gdyni reprezentuje w pracach prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt.ż.w. Henryk Śniegocki. Pod jego kierunkiem powstało opracowanie "Odbudowa floty pod polską banderą", którego egzemplarze wręczono wicepremierowi Morawieckiemu, ministrowi Gróbarczykowi oraz zainteresowanym morską branżą politykom.

W obradach omawiano problemy polskiego rybołówstwa, żeglugi śródlądowej, szkolnictwa morskiego. Przedstawiciele rządu i parlamentu przedstawili podstawowe tematy z zakresu zainteresowań resortów, wpływające na politkę morską kraju.

W emocjonalnym, pełnym pasji wystąpieniu, kpt.ż.w. Zbigniew Sulatycki, przewodniczący Konwentu Morskiego, zaprezentował swoją wizję rozwoju polskiej gospodarki morskiej - szanse i zagrożenia wobec światowych tendencji w żegludze, przemyśle okrętowym, nauce i edukacji morskiej.

Zwieńczeniem wizyty przedstawicieli rządu i parlamentu - gości Konwentu i Akademii Morskiej w Gdyni - było kuluarowe spotkanie w salonie "Daru Młodzieży"

fot. Aleksander Gosk, Cezary Spigarski.  

  

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Gosk
10.10.2017
Wprowadzenie:
A.Gosk 10.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 13.10.2017