Aktualności

Pożegnanie studentów z Angoli

W lutym 2017 roku 16 studentów angolskich zakończyło 2-letni okres kształcenia w Akademii Morskiej w Gdyni w ramach projektu ANGOLA i z tytułem magistra wróciło do domu.

Studenci po przyjeździe do Polski w maju 2014 roku uczestniczyli w Łodzi w dwusemestralnym kursie języka polskiego na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie w marcu 2015 roku podjęli w naszej uczelni kształcenie na studiach stacjonarnych II stopnia:

Wprowadzenie:
K.Okońska 22.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 07.03.2017

Posiedzenie Academic Affairs Committee IAMU w Gdyni

W dniach 05 i 06 lutego odbyło się posiedzenie AAC (Academic  Affairs Committee), jednego z 4 komitetów Stowarzyszenia Wyższych Uczelni Morskich IAMU (International Association of Maritime Universities)

Akademia Morska w Gdyni, w osobie Rektora Akademii Morskiej w Gdyni, już drugą 2-letnią kadencję przewodniczy temu komitetowi.

Wprowadzenie:
i.wierzbowska 21.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 21.02.2017

Bezpieczeństwo portów i torów podejściowych

Pod patronatem i z udziałem wiceministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pana Pawła Brzezickiego zorganizowano, staraniem JM Rektora Akademii Morskiej profesora Janusza Zarębskiego oraz dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni kpt.ż.w. Wiesława Piotrzkowskiego, specjalistyczne seminarium pt. „Techniczne możliwości rozwoju systemów wspomagających bezpieczeństwo w portach i na podejściach do nich”.

Wprowadzenie:
A.Gosk 01.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 28.02.2017

Strony