Aktualności

Podpisano umowę na dofinansowanie projektu AMG w ramach RPO WP

Realny wymiar Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. Janusz Zarębski  podpisał w imieniu uczelni umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 pt. „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych”.

Wprowadzenie:
i.wierzbowska 14.11.2016
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 14.11.2016

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016 dla AMG

Podczas Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbyło się 21 października 2016 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce k. Rzeszowa, wręczono Polskie Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016. Kapituła przyznała łącznie 60 nagród w sześciu kategoriach: Uczelnia Wyższa, Jednostka Naukowa, Innowacyjna firma, Jednostka Samorządu Terytorialnego, Państwowa Jednostka Budżetowa i Fundacje.

Wprowadzenie:
i.wierzbowska 04.11.2016
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 04.11.2016

Strony