Aktualności

Seminarium Polskiego Oddziału IEEE SMC

7 listopada 2016 roku na pokładzie Daru Młodzieży odbyło się I seminarium zorganizowane pod patronatem Polskiego Oddziału IEEE SMC. Było to seminarium inauguracyjne rozpoczynające działalność Polskiego Oddziału IEEE SMC. Seminarium rozpoczęło się od słowa wstępnego JM Rektora AMG prof. dr hab. inż. Janusza  Zarębskiego.

Wprowadzenie:
i.wierzbowska 14.11.2016
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 13.12.2016

Podpisano umowę na dofinansowanie projektu AMG w ramach RPO WP

Realny wymiar Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. Janusz Zarębski  podpisał w imieniu uczelni umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 pt. „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych”.

Wprowadzenie:
i.wierzbowska 14.11.2016
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 14.11.2016

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016 dla AMG

Podczas Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbyło się 21 października 2016 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce k. Rzeszowa, wręczono Polskie Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016. Kapituła przyznała łącznie 60 nagród w sześciu kategoriach: Uczelnia Wyższa, Jednostka Naukowa, Innowacyjna firma, Jednostka Samorządu Terytorialnego, Państwowa Jednostka Budżetowa i Fundacje.

Wprowadzenie:
i.wierzbowska 04.11.2016
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 04.11.2016

Strony