Aktualności

Młodzież Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na statku Horyzont II

Uczniowie na statku szkolnym "Horyzont II"

19 kwietnia 2017 roku uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni im. Zasłużonych Ludzi Morza pod opieką wychowawczyni p. Beaty Wojciechowskiej, oraz pracownika Katedry Automatyki Okrętowej Krystyny Marii Noga i pań z Dziekanatu Wydziału Elektrycznego Ewy Pachur i Eweliny Szarmach zwiedzili statek szkolno-badawczy Akademii Morskiej "Horyzont II"

Wprowadzenie:
M.Bergańska 10.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Bergańska 10.05.2017

Konkurs o Nagrodę Czerwonej Róży 2017

"Z pokolenia w pokolenie

W tradycji ruchu studenckiego zawsze starsi koledzy pomagali młodszym w kształtowaniu się postaw, zainteresowań i ambicji.

Pragnąc pójść tropami przekazywania wartości, z którymi życie jest bogatsze i ciekawsze, uczciwe i godne, będziemy dążyć do podtrzymywania więzi międzypokoleniowej i wspierać wszelkie przejawy aktywności studentów, zmierzającej do rozwoju nowych cech osobowości.

Wprowadzenie:
M.Bergańska 08.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Bergańska 18.05.2017

Strony