Aktualności

Po XXXVII Sesji Rady Miasta Gdyni

XXXVII Sesja Rady Miasta Gdyni, fot. Tomasz Degórski

W dniu 22 listopada 2017 roku w auli im. T. Meissnera w budynku głównym Akademii Morskiej w Gdyni odbyła się XXXVII Sesja Rady Miasta Gdyni. Obrady rozpoczęło wystąpienie Rektora Akademii Morskiej w Gdyni, prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego, który poinformował o podjętej przez Senat AMG uchwale, wyrażającej pozytywną opinię w przedmiocie zmiany nazwy Uczelni na Uniwersytet Morski. Rada Miasta Gdyni w przyjętej jednogłośnie podczas obrad rezolucji poparła podjętą przez Uczelnię uchwałę. 

Wprowadzenie:
M. Zajk 23.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
M. Zajk 24.11.2017

I Uczniowska Konferencja "Zdolni z Pomorza" z udziałem AMG

I Uczniowska Konferencja "Zdolni z Pomorza" z udziałem AMG

W dniu 18 listopada 2017 roku w budynku głównym Politechniki Gdańskiej odbyła się I Pomorska Konferencja Naukowa "Zdolni z Pomorza". W wydarzeniu wzięło udział około 300 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z całego województwa. Konferencja odbyła się pod tytułem "Sztuczna inteligencja  - nadzieja, wyzwania, perspektywy". 

Wprowadzenie:
M. Zajk 20.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
M. Zajk 21.11.2017

Kolej na... Rozmowa z Rektorem Akademii Morskiej w Gdyni

Dziennik Bałtycki, w cyklu "Kolej na...", rozmawia z Profesorem Januszem Zarębskim, Rektorem Akademii Morskiej w Gdyni, na temat trudnych studiów morskich, które potrafią się bardzo odwdzięczyć, a także o planach przywracania polskiej bandery.
 

Wprowadzenie:
i.wierzbowska 20.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 20.11.2017

Strony