Aktualności

Akademia Morska w Gdyni sygnatariuszem listu powołania klastra INNOeCar

INNOeCAR, fot. Dawid Linkowski

Akademia Morska w Gdyni została sygnatariuszem listu intencyjnego w sprawie powołania Klastra INNOeCAR w województwie pomorskim. Przesłanką do  powołania Klastra jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju elektromobilności w regionie poprzez wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji państwowych i samorządowych oraz środowisk naukowych. Docelowo Klaster ma pomóc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy poszczególnymi środowiskami celem podejmowania i realizowania wspólnych projektów w obszarze elektromobilności.

Wprowadzenie:
i.wierzbowska 12.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 12.05.2017

Strony