Aktualności

SezAM - projekt ogólnorozwojowy AMG

„SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” - projekt Akademii Morskiej w Gdyni uzyskał najwyższą lokatę w ocenie merytorycznej i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej konkursu ogłoszonego przez NCBiR w ramach programu PO WER - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020.

Wprowadzenie:
i.wierzbowska 09.03.2018
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 09.03.2018

Strony